1. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng Công ty Cổ phần Quốc tế Thiên Anh, Tài khoản: 020026252599 Tại Ngân hàng SacomBank- Chi nhánh Thủ đô

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và Ban quản lý bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Khách hàng thanh toán trước bằng cách chuyển khoản số tiền tương ứng với giá trị đơn hàng mà khách đã đặt.

- Bước 3: Ban quản lý bán hàng của Thiên Anh kiểm tra và chuyển hàng.

- Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng.


2. Thanh toán tại điểm giao dịch (Khách hàng nhận hàng tại Công ty CP Quốc tế Thiên Anh, nơi khách hàng yêu cầu):

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và Ban quản lý bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Ban quản lý xác nhận thông tin khách hàng.

- Bước 4: Khách hàng đến chi nhánh của công ty, nơi khách hàng yêu cầu.

- Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán tại quầy thu ngân.


3. Thanh toán tại nhà (Khách hàng nhận hàng tại địa điểm yêu cầu, nhân viên Công ty CP Quốc tế Thiên Anh đi giao hàng theo địa điểm khách hàng yêu cầu và thu tiền):

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và Ban quản lý bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Ban quản lý xác nhận thông tin khách hàng.

- Bước 3: Ban quản lý cử nhân viên đi giao hàng cho khách.

- Bước 4: Khách hàng nhận hàng và thanh toán ngay với nhân viên giao hàng của Công Ty CP Quốc tế Thiên Anh

 
zalo